Bữa ăn của người bị tiểu đường và mỡ máu nên như thế nào?