Take a fresh look at your lifestyle.

“Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim”

"Yêu em bằng mắt, giữ em bằng tim" của nhà văn Dương Thụy tiếp tục kể câu chuyện tình yêu xuyên biên giới đầy lãng mạn, lần này với bối cảnh hai quốc gia Pháp và Việt Nam. Đây là truyện dài dành cho người trưởng thành, do NXB…