Take a fresh look at your lifestyle.

Đế chế Ottoman

Thời đỉnh cao quyền lực ở thế kỷ XVI và thế kỷ XVII, các lãnh thổ của Đế quốc Ottoman gồm các vùng Tiểu Á, Trung Đông, nhiều phần ở Bắc Phi, và đa phần đông nam châu Âu đến tận Kavkaz, chiếm một vùng có diện tích khoảng 5,6 triệu km².

CADA – viên ngọc ẩn mình nơi cao nguyên

Nhắc đến CADA, người ta nghĩ ngay đến một nông trường đã được công nhận di tích cấp quốc gia, nơi ươm mầm những cây cà phê đầu tiên tại Việt Nam. Trường tồn tròn trĩnh qua một thế kỷ, CADA như viên ngọc ẩn mình giữa miền sơn cước, chất chứa…

Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng”

Vũ luôn từ chối các cuộc vui chơi, thậm chí hầu như không bao giờ đi du lịch, vì Vũ luôn than quỹ thời gian ít quá. Vậy mà lần ấy Vũ rủ tôi lên Sapa. Dọc đường thấy cảnh dân chúng còn nghèo nàn, Vũ ứa nước mắt, nói: “Đất đai trù phú vậy,…