Take a fresh look at your lifestyle.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Tuần từ 20/03 - 24/3, lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên. Chốt ngày 24/3, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 1,2% (-2,3 điểm phần trăm (đpt) so với phiên…