Full Time

Báo Lao Động điện tử tuyển dụng năm 2019

Nhằm mở rộng, phát triển đội ngũ người làm báo trẻ trung, nhiệt huyết, giàu ý tưởng, chung khát vọng xây dựng tờ báo uy tín, từ ngày 18.9.2019 đến 8.10.2019, Báo Lao Động tiếp nhận hồ sơ cho đợt tuyển dụng nhân sự năm 2019 làm việc tại Phòng Truyền thông đa phương tiện, Báo Lao Động điện tử. Thông tin chi tiết như sau: