Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Kỹ Năng Sống

Làm thế nào để hạnh phúc?

Điều đầu tiên tôi muốn nói, đó là tôi chẳng phải là một chuyên gia về “hạnh phúc học” hay gì cả. Tôi chỉ đơn giản chia sẻ với bạn cách tôi đi tìm hạnh phúc, bởi vì tôi tin rằng, có thể nó cũng sẽ giúp bạn được ít nhiều.

Kỹ năng sống là gì?

Hiện nay chưa có một khái niệm nào thống nhất trên toàn thế giới về Kỹ Năng Sống. Kỹ Năng Sống được tiếp cận theo nhiều quan điểm khác nhau, và điều này cũng ảnh hưởng đến cách phân loại các Kỹ Năng Sống.

Khiêm tốn là gì?

Nhiều người hiểu khiêm tốn là không được quyền có một profile hoành tráng, không được nổi tiếng hơn những người xung quanh mình, không được thể hiện tài năng hay hiểu biết của mình, không được toả sáng, nhất là toả sáng hơn những người đồng…