Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Kỹ Năng Sống

11 CỤM TỪ MỌI NGƯỜI THÍCH NGHE

Tôi đã và đang bước đến một giai đoạn kì lạ trong cuộc đời — một giai đoạn của những khao khát mới: tôi muốn hạnh phúc được đến với những người xung quanh mình, tôi muốn họ tự nghĩ về bản thân mình theo cách tốt đẹp nhất. Tôi đã dành phần…

Lý thuyết “Con gián”

Pichai đưa ra lý thuyết “Cockroach” (Con Gián) để hành xử một cách bình tĩnh và thông minh trước mọi vấn đề để tránh gây đỗ vỡ các mối quan hệ, để tránh đưa ra những quyết định trong lúc bị giận dữ, lo lắng, căng thẳng, hay vội vã