Take a fresh look at your lifestyle.

Khóa Học Miễn Phí Về Đổi Mới Tư Duy

Innovation Mindset Từ Udemy

491

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng trên nhiều cấp độ. Đây là một thách thức đối với các doanh nghiệp đã thành lập nhưng cũng mang lại cơ hội lớn để sáng tạo cho các phương pháp tiếp cận thu hút hơn. Bằng cách đặt câu hỏi về các giả định của mình, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ khác về tổ chức, sản phẩm, dự án, mô hình kinh doanh hoặc khách hàng của mình.

Tại sao chúng ta lại làm cái này? Tại sao chúng ta lại suy nghĩ về vấn đề này? Có những giả định cơ bản nào mà chúng ta vẫn chưa được biết không? Sử dụng công cụ Reframing, bạn sẽ học cách thách thức các giả định đang ấp ủ, ẩn nấu và sắp xếp lại các giả định này để thiết kế các phương pháp tiếp cận đổi mới hoàn toàn và đảm bảo hiệu quả.

Khóa học này là một phần của chuỗi:

 • Reframing Corona (Tái nhận thức sau đại dịch) – áp dụng hai kỹ thuật là Reframing và Paradigm Shifts để suy nghĩ lại về cuộc sống và công việc của bản thân sau khi vừa trải qua một đại dịch toàn cầu.
 • Nhận thức lại những câu hỏi mà bản thân đang tìm kiếm câu trả lời: xem ở phần khóa học ”Reframing Your Life”
 • Sắp xếp lại công việc, tổ chức, lãnh đạo và mô hình kinh doanh: Ở khóa học này.
 • Tái cấu trúc lại sự thay đổi xã hội: xem ở khóa học ”Paradigm Shifts”.

Với khóa học này, sẽ giúp bạn thực hành thiết kế Thử nghiệm đổi mới dựa trên những đề xuất cấp tiến này, mà bạn có thể áp dụng ngay vào thực tế.

Kết quả

 • Hiểu rõ hơn về các giả định cơ bản trong thực tiễn kinh doanh hiện tại
 • Đào tạo cách sử dụng phương pháp Reframing cho những ý tưởng đổi mới
 • Chuyển các đề xuất cấp tiến thành Thử nghiệm đổi mới

Chi tiết khóa học

 • Học phí: miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Người dạy: Karim Benammar, Ph.D.
 • Nền tảng: Udemy

Thông tin chi tiết: https://www.udemy.com/course/innovation-mindset/

Comments
Loading...