Khoá Học Miễn Phí Cách Quản Lý Thương Hiệu

Khoá Học Miễn Phí Cách Quản Lý Thương Hiệu

Bạn có muốn tìm hiểu những điều cơ bản về quản lý thương hiệu? Bạn cũng muốn xây dựng một thương hiệu mạnh? Đây là khóa học dành cho bạn!

Khóa học này đưa bạn qua các thuật ngữ chính như nhận diện thương hiệu, phong cách thương hiệu, định hướng thương hiệu, truyền thông cho thương hiệu, hình ảnh của thương hiệu và giá trị thương hiệu.

Nội dung khóa học Quản lý thương hiệu:

 • Khái niệm cơ bản về quản lý thương hiệu
 • Thuật ngữ chính liên quan đến thương hiệu
 • Các khuôn khổ và nguyên tắc quan trọng của xây dựng thương hiệu

Giảng viên:

 • Preeti Krishnan Lyndem Visiting Faculty, Marketing
 • Indian Institute of Management Bangalore

Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Từ: Indian Institute of Management Bangalore
 • Trình độ: Sơ cấp
 • Môn học: Kinh doanh và Quản lý
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học (149$)

Link khóa họchttps://www.edx.org/course/brand-management