Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Tủ Sách

Tóm Tắt Sách: Bàn Về Tự Do

Lý do duy nhất mà cộng đồng có thể viện ra để dùng vũ lực đối phó với một thành viên của mình là để ngăn trở kẻ đó làm tổn thương người khác.   MỘT: Cuốn sách này có giá trị gì cho tôi? Nghiên cứu về tự do…

Tạo Ra Thông Điệp Kết Dính

Mọi người thường diễn đạt bản thân theo lối trừu tượng. Họ càng biết nhiều về một chủ đề, họ càng giải thích bằng những từ ngữ khó hiểu.   Nguyên do là hầu hết chúng ta thấy thật khó đặt mình vào vị thế của người nghe, hoặc tự hỏi bản…

Du lịch để chữa lành tổn thương

"Sâu thẳm trong lòng có một nơi mà tôi muốn đi. Sâu thẳm trong lòng có một người mà tôi luôn nhớ." Đối với nhiều khách du lịch Việt Nam, Hàn Quốc là một điểm đến hấp dẫn, không quá xa xôi mà vẫn cách xa khỏi…