Điểm mới trong dự thảo quy định người dân giám sát cảnh sát giao thông

Cổng thông tin Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo sửa đổi quy định người dân tham gia giám sát cảnh sát giao thông. Dự thảo có một số điểm mới và lấy hết ý đến ngày 25.5.2024.


Nguồn tin: https://laodong.vn/ban-tin/diem-moi-trong-du-thao-quy-dinh-nguoi-dan-giam-sat-canh-sat-giao-thong-1322422.ldo