Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Thư Viện

Tóm Tắt Sách: Thiên Nga Đen

Tóm tắt ngắn: Thiên nga đen giúp chúng ta hiểu sâu sắc về việc nhìn nhận sự ngẫu nhiên và những hạn chế mà con người gặp phải trong việc đưa ra các dự đoán. Chính do quá tin tưởng vào trực giác khiến mất đi tính chính…

Tóm Tắt Sách: Bàn Về Tự Do

Lý do duy nhất mà cộng đồng có thể viện ra để dùng vũ lực đối phó với một thành viên của mình là để ngăn trở kẻ đó làm tổn thương người khác.   MỘT: Cuốn sách này có giá trị gì cho tôi? Nghiên cứu về tự do…

Tạo Ra Thông Điệp Kết Dính

Mọi người thường diễn đạt bản thân theo lối trừu tượng. Họ càng biết nhiều về một chủ đề, họ càng giải thích bằng những từ ngữ khó hiểu.   Nguyên do là hầu hết chúng ta thấy thật khó đặt mình vào vị thế của người nghe, hoặc tự hỏi bản…