Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế từ 1/7

Người dân có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi cùng lúc trên cổng dịch vụ công, bắt đầu từ 1/7.

Nghị định 63/2024 quy định liên thông điện tử 22 nhóm thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Nhóm một áp dụng cho trẻ dưới 6 tuổi.

Theo nghị định, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được yêu cầu người dân nộp bản giấy. Phương thức xử lý được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Các thủ tục hành chính thực hiện liên thông có giá trị pháp lý như các hình thức khác và không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Thông tin trong tờ khai điện tử nếu đã có trong Cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, bảo hiểm sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động. Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục cũng được phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được đồng bộ về hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; hồ sơ đăng ký thường trú, xóa thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ, ngành liên quan.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa, Trung tâm hành chính Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa, Trung tâm hành chính Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Về liên thông điện tử đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, người nộp hồ sơ khai thông tin theo mẫu có sẵn, sau đó truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” rồi nộp hồ sơ, lệ phí.

Thời gian giải quyết thủ tục nhóm này không quá 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hoặc không quá 5 ngày nếu phải xác minh thêm thông tin. Nếu nhà chức trách giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua VNeID hoặc tin nhắn điện thoại, nêu rõ lý do chậm trả kết quả.

Người dân có thể nhận giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, kết quả đăng ký thường trú bằng điện tử hoặc bản giấy. Kết quả điện tử được trả trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID. Kết quả bản giấy được trả tại bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền.

Về liên thông nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, người làm thủ tục cũng cần truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc VNeID và chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để nộp hồ sơ, lệ phí.

Nếu người yêu cầu chỉ lựa chọn liên thông 2, 3 hoặc 4 thủ tục hành chính thì phần mềm sẽ tự điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm. Thời gian giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất với nhóm người có công sẽ không quá 18 ngày làm việc; hỗ trợ chi phí mang táng với nhóm bảo trợ xã hội không quá 6 ngày; trợ cấp mai táng, tử tuất với trường hợp do bảo hiểm xã hội giải quyết sẽ không quá 9 ngày.

Theo nghị định, từ 1/7, hồ sơ hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử trên sẽ được tiếp nhận, giải quyết. Trước khi áp dụng chính thức, hai nhóm dịch vụ công liên thông đã được thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam từ 21/11/2022. Việc triển khai hai nhóm dịch vụ này được nhà chức trách kỳ vọng giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân khi đến một lần nhưng giải quyết được ba thủ tục hành chính.


Phạm Dự


Nguồn tin: https://vnexpress.net/lien-thong-dang-ky-khai-sinh-thuong-tru-the-bao-hiem-y-te-tu-1-7-4756871.html