Lưu ý những thực phẩm ăn vào có nồng độ cồn ngày Tết