80% số ca nhập Bệnh viện Thống Nhất dịp Tết là người cao tuổi