Khiêm tốn là gì?

Nhiều người hiểu khiêm tốn là không được quyền có một profile hoành tráng, không được nổi tiếng hơn những người xung quanh mình, không được thể hiện tài năng hay hiểu biết của mình, không được toả sáng, nhất là toả sáng hơn những người đồng trang lứa. Cách hiểu theo kiểu phong kiến đó hoàn toàn không còn hợp thời.

  • Khiêm tốn bắt nguồn từ việc hiểu rõ rằng, con người không ai biết, không ai giỏi mọi thứ và mình cần người khác cũng như người khác cần mình.
  • Khiêm tốn chính là đủ hiểu biết để biết những thứ mình chưa hiểu hết và nỗ lực tìm hiểu.
  • Khiêm tốn là luôn tìm cách học từ người xung quanh mình thông qua việc quan tâm đến công việc của họ.
  • Khiêm tốn là học cách lãnh đạo người khác bằng cách luôn nỗ lực hỗ trợ họ từ phía sau.
  • Khiêm tốn là dù thành công cách mấy vẫn luôn hiểu rằng, đời có thăng có trầm. Lúc thăng là để chuẩn bị tốt nhất cho những lúc trầm. Lúc trầm là để giúp mình bật lên mạnh mẽ hơn.
  • Khiêm tốn là dám nhận những phản hồi chân thật và dám nhìn vào kết quả để đánh giá năng lực của mình.

Chỉ có khi hiểu đúng thế nào là khiêm tốn, chúng ta mới có thể không ngừng phát triển và nâng tầm bản thân, cùng lúc đó nhận được những giá trị cả vô hình lẫn hữu hình mà mình xứng đáng có được.

Trần Đăng Khoa

Leave a Reply