Nhiều doanh nghiệp cảng biển báo lãi trong năm 2023

Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của toàn ngành cảng biển được đánh giá ở mức yếu do nhu cầu bên ngoài suy giảm, đặc biệt là từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ và châu Âu.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong năm 2023 ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm 2022; trong đó, xuất khẩu giảm 4,4% và nhập khẩu giảm 8,9%. Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh cho thấy các doanh nghiệp sản xuất kỳ vọng triển vọng phục hồi đơn hàng chưa mấy khởi sắc trong ngắn hạn.

Một số cảng biển lớn cũng cho biết khối lượng hàng hóa rất hạn chế trong khoảng 1-2 tháng, do các hãng tàu không có cam kết về khối lượng dài hạn (ví dụ trong 6 tháng – 12 tháng) như thông lệ trong những năm trước.

Xét về khối lượng, ngành cảng biển ghi nhận kết quả ít tiêu cực hơn, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2023. Theo dữ liệu của Cục Hàng hải Việt Nam (Vinamarine), tổng sản lượng container qua Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 22,6 triệu TEU. Đặc biệt, tại miền Bắc, sản lượng của cụm cảng khu vực Hải Phòng chỉ giảm 1% trong 11 tháng năm 2023, đạt 5,7 triệu TEU.

Năm 2023, dù toàn ngành vẫn khó khăn, song nhiều doanh nghiệp cảng biển vẫn có lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2022.

Điển hình như Công ty CP Cảng Đà Nẵng, báo cáo tài chính quý IV/2023 của Cảng Đà Nẵng cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 70,1 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lũy kế năm 2023, con số này là hơn 275,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,25% so với năm 2022.

Cũng có mức lợi nhuận tăng trưởng dương là Công ty CP Cảng Sài Gòn. Trong quý cuối năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 269 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác cảng chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu với 180 tỷ đồng, còn lại đến từ kinh doanh bất động sản, xây lắp và các hoạt động khác.

Lũy kế cả năm 2023, Cảng Sài Gòn ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 942,6 tỷ đồng, giảm 15,3%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 45%, đạt mức 293 tỷ đồng.

CTCP Cảng Hải Phòng cũng có một năm đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế trong quý cuối cùng của năm 2023 đạt 127 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Cảng Hải Phòng đạt lần lượt là 915 tỷ đồng và hơn 746 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với năm trước.

Theo lý giải của Cảng Hải Phòng, lợi nhuận sau thuế trong quý IV của doanh nghiệp giảm chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh giảm.

Cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan là Công ty CP Cảng Quy Nhơn. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của doanh nghiệp cho thấy mức lợi nhuận sau thuế trong 3 tháng cuối cùng của năm 2023 đạt hơn 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 31 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cán mốc hơn 112,2 tỷ đồng, tăng hơn hơ 2 lần so với năm 2022. Năm qua, Cảng Quy Nhơn cũng cán đích năm 2023 với 9,6 triệu tấn hàng hóa thông qua.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Cảng Đồng Nai đã ghi nhận doanh thu 334 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm 2023, tăng lần lượt 27,5% và 95% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm 2023, Cảng Đồng Nai đạt doanh thu hơn 1.167 tỷ đồng và lãi sau thuế 295 tỷ đồng, tăng 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước.


Nguồn tin: https://cafef.vn/nhieu-doanh-nghiep-cang-bien-bao-lai-trong-nam-2023-188240212150500675.chn