Vietjet và Vaeco nộp hồ sơ thực hiện Dự án xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1 tại Cảng HKQT Long Thành


Bộ GTVT vừa ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1 tại Cảng HKQT Long Thành.

Cục Hàng không Việt Nam trước đó có Tờ trình gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc xin phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Trả lời văn bản này, Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 25 và các thông tư hướng dẫn.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chi tiết đối với năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cần khẩn trương trình kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định, đặc biệt lưu ý các nội dung đã được nêu tại báo cáo thẩm định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam đã đăng tải thông tin công bố danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1 tại Sân bay quốc tế Long Thành làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Có 2 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, gồm Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO).

Qua đánh giá yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, cả hai nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đều đáp ứng yêu cầu.

Căn cứ theo Thông tư số 23/2021, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Bộ GTVT ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và giao Cục Hàng không Việt Nam là bên mời thầu.