Take a fresh look at your lifestyle.

Cuộc Thi Lập Trình Kick Start 2021

Cuộc thi Kick Start dành cho các lập trình viên trên toàn thế giới có cơ hội được phát triển và trau dồi kỹ năng lập trình của mình thông qua các vòng thi trực tuyến. Mỗi vòng thi diễn ra trong 3 giờ và các vòng thi là hoàn toàn độc lập với…

Học bổng Bun-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

Chính phủ Bun-ga-ri cấp 02 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ, 02 học bổng tiến sĩ, 02 học bổng thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học và 02 học bổng thực tập ngôn ngữ. Ứng viên được đăng ký dự tuyển các ngành học…

11 CỤM TỪ MỌI NGƯỜI THÍCH NGHE

Tôi đã và đang bước đến một giai đoạn kì lạ trong cuộc đời — một giai đoạn của những khao khát mới: tôi muốn hạnh phúc được đến với những người xung quanh mình, tôi muốn họ tự nghĩ về bản thân mình theo cách tốt đẹp nhất. Tôi đã dành phần…