Hà Nội rà từng tuyến phố quản lý thuế hộ kinh doanh theo “bản đồ số”


Ngày 19/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Thuế Mai Xuân Thành có buổi làm việc với Cục Thuế TP. Hà Nội về công tác triển khai “Bản đồ số về hộ kinh doanh” và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn TP. Hà Nội. 

RỐT RÁO TRIỂN KHAI BẢN ĐỒ SỐ GIAI ĐOẠN 1

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết trên cơ sở phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng tiến hành phân loại hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thành từng nhóm đối tượng cụ thể, từ đó, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đối với từng nhóm đối tượng.

Đối với việc triển khai ứng dụng “Bản đồ số về hộ kinh doanh”, Cục Thuế TP. Hà Nội, cho biết Hà Nội là một trong 5 cục thuế tỉnh, thành phố thực hiện triển khai giai đoạn 1, từ ngày 1/08/2023 đến 31/12/2023.

Mục tiêu triển khai “Bản đồ số về hộ kinh doanh” nhằm quản lý hộ kinh doanh chi tiết theo địa bàn, tuyến phố, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường sự phản biện, tiếp nhận thông tin của cộng đồng về hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn.

Cục Thuế Hà Nội lên kế hoạch chi tiết triển khai bản đồ số hộ kinh doanh
Cục Thuế Hà Nội lên kế hoạch chi tiết triển khai bản đồ số hộ kinh doanh

Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội xây dựng lộ trình triển khai chi tiết theo từng giai đoạn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao; đồng thời, thông báo và phân công nhiệm vụ đến từng phòng, chi cục thuế đối với từng nội dung gắn với lộ trình triển khai thực hiện.

Đến nay, về cơ bản, Cục Thuế TP. Hà Nội hoàn tất các nội dung tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch của hộ kinh doanh, đảm bảo cơ sở dữ liệu và phân quyền chức năng đến các bộ phận, cán bộ để triển khai ứng dụng “Bản đồ số về hộ kinh doanh” trên ứng dụng Etax theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế.

KỊP THỜI GỠ VƯỚNG MẮC ĐỂ SỚM NHÂN RỘNG

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, ngành thuế xác định việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ để phục vụ công tác quản lý thuế của cơ quan thuế mà còn mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp theo đúng mục tiêu xuyên suốt, đó là “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Do đó, “ngành thuế và đang tiếp tục xây dựng, nâng cấp và triển khai các ứng dụng Bản đồ số về hộ kinh doanh; mỏ khoáng sản; về giá đất, giá chuyển nhượng bất động sản…, để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Riêng việc ứng dụng “Bản đồ số” sẽ giúp cơ quan thuế nắm chắc các hộ kinh doanh trên địa bàn địa bàn, từ đó, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, mang lại nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người dân.

Để triển khai thành công giai đoạn 1, Tổng cục trưởng đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội cần tăng cường các buổi làm việc trực tiếp với các chi cục thuế để theo sát tình hình triển khai công việc, nắm rõ được những khó khăn trong triển khai “Bản đồ số về hộ kinh doanh” để kịp thời tháo gỡ vướng mắc để triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn địa bàn về một ứng dụng mới của ngành thuế.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc áp dụng “Bản đồ số về hộ kinh doanh” có mối liên quan rất chặt chẽ với quản lý thuế thương mại điện tử.

“Cơ quan thuế cần nhanh chóng, quyết liệt, sử dụng đa dạng và phát huy tối đa lợi thế của công nghệ thông tin và dữ liệu lớn (Big Data) và các ứng dụng số hóa, từ đó, đưa ra phương án và kỹ thuật nhận diện và quản lý rủi ro để tìm ra người nộp thuế trên địa bàn và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nhất là những sàn thương mại điện tử khó đoán định như: Zalo, Facebook, Youtube…”, ông Mai Xuân Thành lưu ý.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Thuế TP. Hà Nội cần tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội và uỷ ban nhân dân các quận, huyện, cùng với sự phối hợp của các sở, ban, ngành trên địa bàn Thủ đô trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Về phía Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ cùng Cục Công nghệ thông tiếp tục nghiên cứu số hóa các nghiệp vụ thuế.

Trong đó, tiếp tục nghiên cứu đưa ra các chỉ tiêu chi tiết để so sánh, đánh giá thông tin được cung cấp trong bản đồ, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn…

Từ đó, ngày càng hoàn thiện ứng dụng để tạo điều kiện cho cơ quan thuế địa phương triển khai đồng bộ, chính xác trong quá trình ứng dụng bản đồ số trong quản lý thuế.

Nhìn nhận rõ hơn những vấn đề còn hạn chế, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu sâu hơn trong triển khai bản đồ số, để có thể sớm triển khai rộng mô hình ứng dụng này ở những địa phương khác.

 

Để nâng cao hơn hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ngành thuế xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh”. Ngày 20/7/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3026/TCT-DNNCN, gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn triển khai các chức năng của ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh”.

Theo đó, trong giai đoạn 1, từ ngày 1/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023 triển khai “Bản đồ số hộ kinh doanh” tại 5 cục thuế: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình.