Home Kinh Tế Tài Chính Cơ quan thuế chỉ rõ sai sót khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ quan thuế chỉ rõ sai sót khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

0
Cơ quan thuế chỉ rõ sai sót khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

[ad_1]

Dẫn chứng căn cứ quy định về doanh thu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/201 của Bộ Tài chính quy định về xác định doanh thu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế Bình Định  lưu ý một số sai sót thường gặp khi quyết toán thuế như sau.

Cụ thể, doanh thu kê khai quyết toán khác doanh thu phát sinh trên hóa đơn nhưng doanh nghiệp không thuyết minh được tính hợp lý; hoặc doanh nghiệp kê khai doanh thu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn doanh thu người mua thực tế thanh toán.

Hay việc doanh thu quyết toán chênh lệch với doanh thu phát sinh trên tờ khai giá trị gia tăng trong năm nhưng không thuyết minh được tính hợp lý; kê khai doanh thu quyết toán chênh lệch với phát sinh có tài khoản 511 về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng không thuyết minh được tính hợp lý; phát sinh các khoản phải thu trên tài khoản công nợ nhưng nhưng không thuyết minh được đây là các khoản không phải là doanh thu tính quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp…

Người mua chấp nhận thanh toán hàng hóa dịch vụ bán ra, kể cả khoản phụ thu phụ trội nhưng không kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với lý do người mua chưa thanh toán.

“Chủ đầu tư đã nghiệm thu giá trị khối lượng xây dựng cơ bản chấp nhận thanh toán, đã bàn giao nhà cho khách hàng theo hợp đồng đối với kinh doanh bất động sản nhưng không kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp”, Cục Thuế Bình Định nêu rõ. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế Bình Định cũng bắt lỗi nhiều sai sót thường gặp của doanh nghiệp đối với các chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014,.

Chẳng hạn, doanh nghiệp kê khai mức tiêu hao chi phí nguyên vật liệu, giá vốn hàng hóa cao bất thường so với doanh nghiệp cùng điều kiện, cùng địa bàn nhưng không thuyết minh được tính hợp lý; hạch toán chi phí tiền lương lớn hơn số thực chi, đưa vào danh dách chi tiền lương tại đơn vị nhưng lao động đã đăng ký tiền lương ở đơn vị khác.

“Lãi vay không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà đầu tư riêng cho cá nhân giám đốc, phát sinh trong giai đoạn đầu tư nhưng không vốn hóa, xuất hiện giao dịch liên kết khi vay của ngân hàng, của giám đốc tới ngưỡng nhưng không tự giảm lãi vay giao dịch liên kết khi quyết toán”, Cục Thuế Bình Định thông tin.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lưu ý việc giảm thiểu chi phí dở dang cuối kỳ nhưng thiếu căn cứ, không thuyết minh được tính hợp lý so với quy trình sản xuất sản phẩm.

Khấu hao tài sản cố định không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mức trích khấu hao cao hơn quy định và khấu hao nhanh khi không đủ điều kiện.

Chi có tính phúc lợi nhưng không chi trực tiếp cho người lao động, chi vượt 1 tháng lương bình quân thực tế, chi từ nguồn quỹ phúc lợi; chi ủng hộ địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, chi từ thiện không đúng đối tượng và thủ tục.

Ngoài ra, doanh nghiệp thường hạch toán chi phí khác nhưng không kê khai thu nhập khác như: công nợ phải trả nhưng không xác định chủ nợ, nợ khó đòi đã xóa nay đòi được, thu nhập bị bỏ sót mới phát hiện…

 

Hiện đang là tháng cao điểm ngành thuế tập trung lực lượng để hỗ trợ người nộp thuế rà soát hồ sơ, thực hiện kê khai và làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Để hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế được thuận lợi, cục thuế các tỉnh lên kế hoạch đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế và nắm bắt kịp thời vướng mắc của người nộp thuế, thậm chí, nhiều công chức thuế tại các cục thuế như: Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng… làm việc cả ngày thứ bảy để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế được thuận lợi, đúng thời gian theo quy định.

[ad_2]