Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội


Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công văn số 1112/TTg-ĐMDN đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND Tp.Hà Nội.

Công văn nêu rõ, đồng ý phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND Tp.Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND Tp.Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND Tp.Hà Nội tổ chức thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy định của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 01/8/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 1632/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2017 về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100508439 đăng ký lần đầu ngày 13/10/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 20/6/2022, trong đó vốn điều lệ 300.000 triệu đồng. Công ty có 10 chi nhánh, 02 Công ty con (Viện nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Hòa Lạc (tỷ lệ nắm giữ 100% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics (tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ)).

Công ty có ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc, triển khai đầu tư dự án hạ tầng các phân khu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ logistics, công nghệ cho nhà đầu tư, phối hợp tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Ngày 10/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND Tp.Hà Nội. Theo đó ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phù hợp với mục tiêu quản lý, vận hành Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của UBND Tp.Hà Nội.

Trước đó, ngày 1/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND Tp.Hà Nội quản lý.

Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao và UBND Tp.Hà Nội thực hiện tiếp nhận: tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nêu trên.

Theo thống kê, Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc hiện đã thu hút được 106 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 85.602 tỷ đồng và 702,57 triệu USD trên tổng diện tích khoảng 380 ha.

Trong 106 dự án của nhà đầu tư, có 60 dự án đang hoạt động, góp phần tạo việc làm cho khoảng 14.500 lao động. Trong năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động tại khu này đạt khoảng 18.000 tỷ đồng và nộp ngân sách khoảng 1.200 tỷ đồng.