Home Doanh Nghiệp Lãi đã mỏng còn “dính” nợ xấu của Novaland, Hưng Thịnh Icons…, một DN thép phải trích gần 600 tỷ dự phòng và chịu lỗ đậm

Lãi đã mỏng còn “dính” nợ xấu của Novaland, Hưng Thịnh Icons…, một DN thép phải trích gần 600 tỷ dự phòng và chịu lỗ đậm

0
Lãi đã mỏng còn “dính” nợ xấu của Novaland, Hưng Thịnh Icons…, một DN thép phải trích gần 600 tỷ dự phòng và chịu lỗ đậm

CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC) đã công bố BCTC hợp nhất quý cuối năm 2023. Tình hình thị trường không thuận lợi khiến doanh thu trong kỳ của SMC giảm 24% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp từ kinh doanh của SMC chỉ còn 49 tỷ đồng, tương đương hiệu suất vỏn vẹn 1,5% (song vẫn cải thiện so với khoản lỗ hàng trăm tỷ cùng kỳ năm ngoái).

Đáng chú ý, SMC trong kỳ còn vướng nợ xấu 1.284 tỷ đồng, trong đó đối tác liên quan Novaland dẫn đầu bảng với hơn 700 tỷ, Hưng Thịnh Icons với 63 tỷ đồng…

Tính đến 31/12/2023, SMC đã trích lập hơn 574 tỷ đồng cho danh mục nợ xấu này. Hệ quả, Công ty thua lỗ đến 333 tỷ đồng trong quý cuối năm.

Luỹ kế cả năm 2023, SMC lỗ 919 tỷ đồng.

Lãnh đạo SMC cho biết, sự đóng băng của thị trường bất động sản làm cho các doanh nghiệp địa ốc nói chung và các doanh nghiệp thi công xây lắp gặp khó khăn kéo dài, sụt giảm mạnh về doanh thu và dòng tiền. Từ đó, kéo theo công nợ chậm luân chuyển của SMC đối với các khách hàng lớn trong năm nay.

Đến cuối năm 2023, SMC phải thực hiện tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu, làm cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp không đạt hiệu quả.


Nguồn tin: https://cafef.vn/lai-da-mong-con-dinh-no-xau-cua-novaland-hung-thinh-icons-mot-dn-thep-phai-trich-gan-600-ty-du-phong-va-chiu-lo-dam-1882402120906338.chn